۱.ارسال ساعت و‌بدلیجات فوری است بین ۱ تا ۳ روز کاری بعد ثبت با پست پیشتاز و‌ برای بعضی بدلیجات پرفروش تا ۴، ۵ روز کاری بعد از ثبت است
ارسال کیف ها اکثرا فوری و‌ بعضی کارهای پرفروش در صورت ترافیک ثبتی تا ۸ روز کاری بعد از ثبت است
ارسال کفشها بین ۱ تا ۱۰ روز کاری بعد از ثبت سفارش بنوبت روز و ساعت که میانگین معمولا نهایتا تا ۸ روز کاری بعد از ثبت ارسال میشوند

۲. مرجوعی و تعویض مدل نداریم بخصوص کار حراج شده

۳. تعویض سایز داریم در صورتی که سایز مورد نظر موجود باشد که اکثر کارها تا زمانی که فصلشان تمام نشده روزانه شارژ میشوند و موجودند و حداکثر زمان مهلت ارسال کالا توسط خریدار ۷۲ ساعت بعد از دادن آدرس برای مرجوعی است.

.
۴.برای تعویض سایز قبل از ارسال باید با پشتیانی هماهنگ شده باشد در غیر اینصورت مسئولیت بعهده فرستنده است.

۵. تمام اجناس مطابق عکس ارسال میشوند اما بعضی از اجناس رنگی بخاطر زاویه عکسبرداری یا نور، کیفیت دوربین عکاسی و لنز، نور محیطی که عکسبرداری شده و کیفیت دوربین گوشی و مانتیوری که میبینید ممکن است یک یا دو درجه تیره تر یا روشنتر باشند یا بعضی اجناس بخصوص بدلیجات براقتر یا مات تر از عکس باشد که بخاطر نور اتاق عکاسی و زاویه عکاسی و کیفیت دوربین عکاسی شده است